РетроЧек ХИВRetrocheckhivtestХИВСПИНHIVAIDSХИВ тестанонимно ХИВ/СПИНсиндром на придобитата имунна недостатъчностХИВ-позитивенизследване ХИВизследване СПИНсимптоми на ХИВ/СПИНрисков сексуален контактнепротектиран полов контактполово предавани болестиинфектиранеантиретровирусенлечение ХИВ/СПИН
Аз знам!
Национална Информационна Кампания
за Изследвания за ХИВ

Европейската седмица за изследване за HIV

     
Аз знам… своя HIV статус
Между 30-50% от всички 2,3 млн. души, живеещи с HIV в Европа, не знаят, че са ХИВ-позитивни!
 
Изследвай се безплатно и анонимно на адрес: София, улица „Цар Самуил” 111
Център за здравни консултации и анонимни изследвания „Здраве без граници”
 
Инициативата се осъществява в рамките на Европейската седмица за изследване за ХИВ 22-29 ноември 2013 г.
За повече информация:
02/ 952 33 99; 0700 10 515
 
За инициативата
След успешното провеждане на Седмица за изследване за HIV в Англия през 2012 г. около Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декември, множество неправителствени организации в Европа, ангажирани в борбата с HIV/СПИН, се обединяват около идеята, че организирането на подобна седмица на европейско ниво би било ефективен начин за насърчаване на изследването за HIV и подобряване на достъпа до безплатно, анонимно изследване в Европа. 
Европейската седмица за изследване за HIV се провежда за първи път и се ръководи от
HIVinEurope – паневропейска платформа, учредена в Брюксел през 2007 г., за обмен на идеи и извършване на съвместни дейности за подобряване на ранната диагностика и лечение на HIV в Европа. Ръководи се от независима група експерти, специалисти по обществено здраве, представители на гражданското общество, държавните органи и европейските органи за обществено здравеопазване.
 
Между 30-50% от всички 2,3 милиона души, живеещи с HIV в Европа, не знаят, че са HIV-позитивни. Близо 50% от HIV-позитивните биват късно диагностицирани, което води до:
o   ненавременно започване на лечението
o   невъзможност за превенция на разпространението на вируса
o   икономически и социални загуби
 
Цели
Основните цели на тази инициатива са обвързани с:
o   повишаване информираността на хората за начините, по които се предава HIV и методите за превенция
o   повишаване броя на хората, които знаят своя HIV статус
o   предоставяне на безплатни и анонимни консултации на всички желаещи
o   разрушаване на стигмите, свързани със заболяването
o   намаляване броя на късно диагностицираните носители на вируса
 
В международен план до момента инициативата е набрала близо 400 партньорски организации и лица, които осъществяват дейности, насочени в подкрепа на диалога за изпълнение и насърчаване на поставените цели.
 
Целеви аудитории
Целта на Европейската седмица за изследване за ХИВ е да се достигне както до ширката общественост, така и до хората, които попадат в рискови групи от заразяване с HIV, като:
o   мъже, които правят секс с мъже
o   хора, употребяващи инжекционно наркотици
o   сексуални работници
o   мигранти
o   лица, лишени от свобода
 
От изключително значение е и достигането до: здравни и социални работници, представители на здравни институции и медии, като по този начин ще бъдат обхванати всички заинтересовани страни.   
 
Повече информация за инициативата можете да намерите и тук http://www.hivtestingweek.eu/, както и на 0700 10 515
 
Кампанията се реализира от:
                    
 
С подкрепата на:
       
 
Медийни партньори:
            


Партньори: