РетроЧек ХИВRetrocheckhivtestХИВСПИНHIVAIDSХИВ тестанонимно ХИВ/СПИНсиндром на придобитата имунна недостатъчностХИВ-позитивенизследване ХИВизследване СПИНсимптоми на ХИВ/СПИНрисков сексуален контактнепротектиран полов контактполово предавани болестиинфектиранеантиретровирусенлечение ХИВ/СПИН
Аз знам!
Национална Информационна Кампания
за Изследвания за ХИВ

Първи декември – Световен ден за борба със СПИН

За 23-ти път тази година ще отбележим Световния ден за борба със СПИН на 1-ви декември.
През 1988 г. Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН. През последните 22 години този ден се утвърждава като един от най-успешните възпоменателни дни в световната история. Понастоящем той е признат от и се отбелязва в над 190 държави по света.
 
Първоначално световните кампаниите за 1-ви декември се организират от Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). През 2005 г. UNAIDS прехвърля “надзора” на провеждането на кампаниите на независима организация - World AIDS Campaign, като продължава да оказва финансова и техническа подкрепа.
Тази година World AIDS Campaign определи новия слоган на Световната кампания за борба с ХИВ/СПИН за периода 2011-2015 г. - Да сведем до нула(Getting to zero). За периода 2005-2010 г. световната кампания премина под надслова “Спрете СПИН. Изпълнете ангажимента!”, като призив към правителствата, политиците и здравните структури да работят за постигане на целите, заложени в борбата с ХИВ/СПИН и най-вече да изпълняват поетите ангажименти за постигане на универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за ХИВ до 2010 г.
Новият слоган “Да сведем до нула” отразява новата визия на UNAIDS за постигане на нулева честота на новите случаи на ХИВ-инфекция, нулева дискриминация и нулева смъртност, свързана със СПИН, до 2015 г. (Zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS-related deaths).
Акцентът, който World AIDS Campaign поставя тази година, е “Да сведем до нула смъртните случаи в резултат на СПИН” (Zero AIDS Related Deaths), но разбира се всеки може да реши на кое от трите послания да постави акцент - нулева честота на новите случаи на ХИВ-инфекция, нулева дискриминация и нулева смъртност, свързана със СПИН, или и трите едновременно, в зависимост от особеностите на местната характеристика на епидемията. 
Тазгодишният акцент върху постигането на нулева смъртност, свързана със СПИН, е израз на призива на World AIDS Campaign за осигуряване на достъп до антиретровирусно лечение за всички нуждаещи се и към правителствата за предприемане на незабавни действия. 
Изборът на слоугана е резултат от задълбочена дискусия и консултации между повече от 100 организации, включително и хора, живеещи с ХИВ.
ООН определи шест основни цели за постигане до 2015 г. по отношение на глобалния отговор срещу ХИВ:
  • Намаляване с 50% на предаването на ХИВ по сексуален път - в това число и сред ключовите уязвими групи като млади хора, мъже, които правят секс с мъже и сексуални работници; предотвратяване на всички нови случаи на инфектиране с ХИВ в резултат на инжекционна употреба на наркотици;
  • Елиминиране на предаването на ХИВ от майка на дете;
  • Намаляване с 50% на смъртните случаи в резултат на туберкулоза при ХИВ-позитивните;
  • Осигуряване на достъп до антиретровирусно лечение на 15 милиона души;
  • Намаляване с 50% на броя на страните, налагащи ограничения за влизане, престой или живеене на ХИВ-позитивни;
  • Осигуряване на равен достъп до образование на децата, останали сираци в резултат на СПИН, или уязвими по друг начин към заболяването.
 
Тази година също се отбелязват и 30 години от съобщаването на първия случай на СПИН.
Международният символ на борбата с ХИВ/СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. Червеният цвят на панделката едновременно символизира любовта, като така изразява съпричастността към засегнатите от заболяването; кръвта, като така изразява болката, причинена от загубата на близките, починали от СПИН; яростта, като така изразява безпомощността, с която се приема заболяване, за което няма окончателно лечение. Червеният цвят също е и предупреждение да не се подхожда лекомислено към и да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие.

Още за ХИВ